BẮC GIANG QUY HOẠCH 2 ĐÔ THỊ GẦN 4000 ha

Tổng diện tích hai đô thị Cẩm Lý và Lan Mẫu tại tỉnh Bắc Giang là gần 4.000ha. Đây sẽ là khu vực phát triển đô thị, thương mại dịch vụ, công nghiệp khu vực tiểu vùng phía Nam của huyện Lục Nam. Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 đô thị Lan Mẫu, … Đọc tiếp BẮC GIANG QUY HOẠCH 2 ĐÔ THỊ GẦN 4000 ha