Bình Dương vượt kế hoạch về thu hút vốn FDI

Để thu hút vốn FDI bền vững, tỉnh Bình Dương đã triển khai chương trình đổi mới thu hút đầu tư trong giai đoạn 2016- 2020, trong đó đặt mục tiêu thu hút 7 tỷ USD vốn FDI trong cả giai đoạn. 

Trong năm 2019, tỉnh Bình Dương đã về đích sớm hơn dự tính khi đạt khoảng hơn 10,2 tỷ USD. Như vậy, Bình Dương vượt cả về số vốn đầu tư thu hút được cũng như thời gian hoàn thành trước một năm so với kế hoạch đề ra.

Dây chuyền sản xuất quần áo xuất khẩu của một doanh nghiệp FDI

Đến nay, Bình Dương tiếp tục đứng thứ 2 cả nước (sau TP.Hồ Chí Minh) về thu hút vốn đầu tư nước ngoài, với 3.780 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký là 34,33 tỷ USD, chiếm 9,48% tổng vốn đầu tư nước ngoài cả nước. Quy mô trung bình dự án khoảng 9,11 triệu USD. Trong đó, đầu tư vào các khu công nghiệp là 2.391 dự án với tổng vốn đầu tư là 23,1 tỷ USD, chiếm 67% số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên toàn tỉnh.

Có 65 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký đầu tư tại Bình Dương. Trong đó, 7 quốc gia và vùng lãnh thổ là Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore, Samoa, Hàn Quốc, B.V.I và Hồng Kông có tổng vốn đầu tư chiếm hơn 75% tổng vốn đầu tư toàn tỉnh. Nhật Bản là quốc gia đứng đầu với 313 dự án, có tổng số vốn đăng ký hơn 5,61 tỷ USD, chiếm 16,3% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên toàn tỉnh.

Ngô Tuấn
Theo Mekongsean