S HOME – DỰ ÁN ĐẤT NỀN CỦ CHI

THÔNG TIN TỔNG QUAN DỰ ÁN S HOME TÂY BẮC

S home Tây Bắc 1 – Xã Phước Vĩnh An.
S home Tây Bắc 2 – Xã Tân Thông Hội.
Hình thức Xây dựng: Xây dựng tự do.

Hướng chính: Tây Bắc
Hạ tầng: Đường nhựa 15m – 30m