CHÍNH PHỦ ĐỀ XUẤT TRAO QUYỀN CHO CẤP TỈNH QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN NHÀ Ở, KHU ĐÔ THỊ

Sáng 4/1, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long thừa uỷ quyền của Chính phủ trình Quốc hội Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 8 luật. Liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, Chính phủ đề xuất sửa đổi, bổ sung … Đọc tiếp CHÍNH PHỦ ĐỀ XUẤT TRAO QUYỀN CHO CẤP TỈNH QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN NHÀ Ở, KHU ĐÔ THỊ