CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT LÚA, ĐẤT RỪNG LÀM DỰ ÁN CÓ NHIỀU ĐIỂM MỚI

Theo thông tư 09/2021/TT-BTNMT, từ ngày 1/9, hướng dẫn hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng để thực hiện dự án chính thức có hiệu lực.

Hồ sơ trình mục đích sử dụng đất làm dự án
Hồ sơ trình mục đích sử dụng đất làm dự án

Lộc Liên

Theo Tiền Phong