Đẩy nhanh tiến trình lên quận, bất động sản Nhà Bè, Bính Chánh, Hóc Môn sẽ như thế nào?

Thông tin Sở Nội vụ có tờ trình gửi UBND Tp.HCM về việc chuyển huyện Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè thành quận (hoặc thành lập thành phố thuộc Tp.HCM) giai đoạn 2021-2025 đã tạo nên hiệu ứng với thị trường BĐS các khu vực này. Theo dự thảo kế hoạch kèm tờ trình của … Đọc tiếp Đẩy nhanh tiến trình lên quận, bất động sản Nhà Bè, Bính Chánh, Hóc Môn sẽ như thế nào?