Năm 2019, kinh tế tỉnh Bình Dương tăng trưởng mạnh

TTTĐ- Trong năm 2019, tỉnh Bình Dương có tổng thu ngân sách ước đạt 57.300 tỷ đồng, đạt 105% dự toán HĐND tỉnh, tăng 14%, kim ngạch xuất khẩu đạt gần 28 tỷ USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm ngoái, thu hút hơn 3 tỷ USD vốn nước ngoài đầu tư vào tỉnh…

Đó là thông tin vừa được UBND tỉnh Bình Dương công bố trong buổi thông tin về tình hình kinh tế, xã hội của địa phương năm 2019.

Tại buổi thông tin, ông Võ Văn Lượng, Chánh văn phòng UBND tỉnh Bình Dương, cho biết: Trong năm 2019, tổng sản phẩm tỉnh Bình Dương ước tăng 9,5%, GDP bình quân đầu người đạt 146,9 triệu đồng; cơ cấu kinh tế công nghiệp – dịch vụ – nông nghiệp – thuế sản phẩm trừ nợ cấp sản phẩm với tỉ trọng tương ứng là 66,8% – 22,4% – 2,6% – 8,2%.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục phát triển, chuyển đổi dịch vụ nội bộ ngành theo hướng tích cực. Có 1.261 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp đi vào hoạt động có doanh thu góp phần đưa chỉ số phát triển công nghiệp tăng 9,86%. Thương mại nội địa phát triển mạnh; tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 19,2%; ước chỉ số giá tiêu dùng bình quân cả năm tăng 2,0%. Kim ngạch xuất khẩu ước tăng 15,6%, đạt 27,781 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2018. Kim ngạch nhập khẩu ước tăng 10,6%, đạt 20,795 tỷ USD; thặng dư thương mại xấp xỉ 7 tỷ USD.

Đối với nông nghiệp, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tỉnh Bình Dương trong năm 2019 ước tăng 4%. Diện tích các loại cây trồng cơ bản ổn định, phát triển theo hướng tập trung, năng suất cao, chất lượng; kiểm soát tốt dịch bệnh trên cây trồng; chăn nuôi gia súc, gia cầm tương đối ổn định; riêng đàn heo do ảnh hưởng của dịch tả heo châu Phi nên giảm 0,5% so với cùng kỳ. 100% các xã đạt chuẩn và 3 đơn vị cấp huyện (Dầu Tiếng, Tân Uyên, Bến Cát) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 3 huyện còn lại (Phú Giáo, Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên) đang lập hồ sơ hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, năm 2019 UBND tỉnh Bình Dương đã thực hiện tốt công tác xây dựng các kế hoạch và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của cấp huyện; đến nay tỷ lệ cáo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 99,81% tương ứng diện tích 243.227 ha; tập trung xử lý các vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.

Trong năm 2019, tỉnh Bình Dương ước tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 114.669 tỷ đồng, tăng 15,8%. Tính đến ngày 15/11/2019, tỉnh đã giải ngân 5.033 tỷ đồng, đạt 40,3% kế hoạch điều chỉnh năm 2019. Mặc dù tỷ lệ giải ngân đạt thấp nhưng giá trị giải ngân cao hơn 1.100 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Về doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, tính đến ngày 27/11/2019, Bình Dương đã thu hút 56.702 tỷ đồng vốn đăng ký kinh doanh. Luỹ kế đến nay, toàn tỉnh có 42.269 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, tổng vốn đăng ký 357.680 tỷ đồng. Đối với đầu tư trực tiếp từ nước ngoài, đến ngày 27/11/2019, Bình Dương đã thu hút hơn 3 tỷ USD (vượt 119% kế hoạch năm, tăng 49% cùng kỳ). Luỹ kế đến nay, toàn tỉnh có 3.753 dự án có vốn đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 34,23 tỷ USD.

Trong năm 2019, tỉnh đã hoàn thành cổ phần hoá và thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty Becamex, Tổng công ty Thanh Lễ và Công ty cổ phần In tổng hợp Bình Dương, thuộc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương theo phương án lộ trình được phê duyệt.

Năm 2019, tỉnh Bình Dương đứng thứ 3 trong các tỉnh thành cả nước có vốn đầu tư nước ngoài lớn.

Ngoài ra, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác quy hoạch, phát triển đô thị, nhà ở khi tập trung thực hiện chương trình phát triển đô thị tỉnh và nâng cấp đô thị, chỉnh trang các khu dân cư, điểm dân cư tự phát; Tập trung xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác phát triển giao thông vận tải.

Với các thành tựu đạt được trong năm 2019, tỉnh Bình Dương có tổng thu ngân sách ước đạt 57.300 tỷ đồng, đạt 105% dự toán HĐND tỉnh, tăng 14%, kim ngạch xuất khẩu đạt gần 28 tỷ USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2018.

Tại buổi thông tin, UBND tỉnh Bình Dương cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ về kinh tế của năm 2020. Cụ thể, tỉnh Bình Dương sẽ phấn đấu chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 9,55% so với năm 2019; phát triển công nghiệp gắn với phát triển đô thị; ưu tiên thu hút, phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường và ít thâm dụng lao động.

Năm 2020, tỉnh Bình Dương đẩy nhanh tiến độ thành lập mới và mở rộng khu công nghiệp, cụm công nghiệp; sớm thành lập khu công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ; Xây dựng chính sách và triển khai thực hiện hỗ trợ, khuyến khích chuyển đổi công năng các cơ sở sản xuất công nghiệp ở phía Nam sang phát triển thương mại, dịch vụ, đô thị và công nghiệp công nghệ cao phù hợp với quy hoạch.

Tỉnh phấn đấu giá trị gia tăng ngành dịch vụ tăng 10,1% tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 19,9%, kim ngạch xuất khẩu tăng 15% so với năm 2019; Tập trung phát triển dịch vụ chất lượng cao, dịch vụ logistic, thương mại điện tử; tập trung khai thác các thị trường truyền thống và thị trường tiềm năng đối với các sản phẩm xuất khẩu chủ lực của tỉnh Bình Dương.

Dự kiến trong năm 2020 tỉnh Bình Dương tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 132.416 tỷ đồng, chiếm 34,5% tổng sản phẩm của tỉnh và tăng 15% so với năm 2019; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt trên 1,4 tỷ USD. Tỉnh Bình Dương phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bản đạt 62.200 tỷ đồng ( tăng 9% so với năm 2019). Tiếp tục thoái vốn tại các doanh nghiệp nhà nước theo lộ trình.

Ngoài ra năm 2020, UBND tỉnh tập trung phát triển trong việc đầu tư công; Phát triển doanh nghiệp; Quản lý quy hoạch và phát triển đô thị, Giao thông vận tải hoàn chỉnh theo kế hoạch đề ra.

Quân.
Tuổi trẻ Thủ Đô