Năm 2022, tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu đón 1,2 triệu lượt khách du lịch

Năm 2022, tỉnh đặt mục tiêu đón 1,2 triệu lượt khách du lịch
Khách du lịch tham quan Làng nghề Trường Sơn Tết Nhâm Dần 2022.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động ngành Du lịch Khánh Hòa năm 2022. Kế hoạch đặt mục tiêu đón 1,2 triệu lượt khách lưu trú (tăng 100% so với năm 2021), trong đó có 1,16 triệu lượt khách nội địa và 40.000 lượt khách quốc tế; doanh thu du lịch 4.000 tỷ đồng.

Để hoàn thành mục tiêu này, tỉnh xác định thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm: Công tác ứng phó với dịch Covid-19; triển khai thực hiện các đề án, kế hoạch trọng tâm của ngành; công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của xã hội về phát triển du lịch; xây dựng cơ chế, chính sách liên quan đến du lịch; công tác phát triển nguồn nhân lực nhằm phục vụ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động du lịch, chuyển đổi số phương thức quản lý hoạt động du lịch; thực hiện liên kết, hợp tác phát triển du lịch với TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và các địa phương lân cận Khánh Hòa; phát triển thương hiệu du lịch Khánh Hòa và đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá du lịch.

Tổng kinh phí dành cho Chương trình hành động ngành Du lịch Khánh Hòa năm 2022 gần 5,6 tỷ đồng.

Khánh Nguyên, Baokhanhhoa.vn