NHỮNG LƯU Ý KHI KÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ ĐỂ TRÁNH RỦI RO

Kiểm tra xem chủ đầu tư có đáp ứng đủ các điều kiện bán căn hộ hay chưa?

Ví dụ căn hộ hình thành trong tương lai, chủ đầu tư phải có văn bản của Sở Xây dựng về việc bán căn hộ hình thành trong tương lai và hợp đồng bảo lãnh của ngân hàng đủ điều kiện.

Căn hộ đôi khi là thành quả của một đời người, chúng tôi ở đây để mang đến những giá trị vô hình
Căn hộ đôi khi là thành quả nỗ lực của một đời người, chúng tôi sẽ ở đây để bảo vệ cho điều đó

Kiểm tra Chủ đầu tư đã hoàn thành đăng ký bán căn hộ tại Cục CT&BVNTD hoặc Sở Công thương ở nơi đặt dự án hay chưa?

Có thể liên hệ trực tiếp các cơ quan trên hoặc tra cứu thông tin trên website của các cơ quan này.

Kiểm tra mẫu hợp đồng mua bán căn hộ chung cư mà chủ đầu tư cung cấp với mẫu của cơ quan thẩm quyền có giống nhau hay không?

Nếu không giống thì phải yêu cầu chủ đầu tư áp dụng đúng theo mẫu mà cơ quan có thẩm quyền đã ban hành.

Đọc và nghiên cứu kỹ các nội dung được chủ đầu tư chú thích và được cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khuyến cáo tại phần để trống trong hợp đồng được thông qua.

Liên hệ Phòng Kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng thông qua điện thoại 024 222 06058.

Lộc Liên, Tienphong.vn, Anh Tuấn (TH)