NHỮNG LƯU Ý KHI KÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ ĐỂ TRÁNH RỦI RO

Kiểm tra xem chủ đầu tư có đáp ứng đủ các điều kiện bán căn hộ hay chưa? Ví dụ căn hộ hình thành trong tương lai, chủ đầu tư phải có văn bản của Sở Xây dựng về việc bán căn hộ hình thành trong tương lai và hợp đồng bảo lãnh của ngân … Đọc tiếp NHỮNG LƯU Ý KHI KÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ ĐỂ TRÁNH RỦI RO