QUY ĐỊNH MỚI 13 TRƯỜNG HỢP ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI KHI CẤP SỔ ĐỎ

Theo Thông tư 09/2021/TT-BTNMT (có hiệu lực từ ngày 1/9/2021), có 13 trường hợp đăng ký biến động đất đai được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng (QSD) đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ).

các trường hợp cấp lại sổ đỏ

Lộc Liên

Theo Tiền Phong