TỪ 01/09/2021 NGƯỜI DÂN CÓ THỂ LÀM SỔ ĐỎ MÀ KHÔNG CẦN CMND

Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung 9 Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013 có hiệu lực từ ngày 1/9/2021, trong đó có một số điểm mới khi làm sổ đỏ mà người dân cần chú ý.

Làm sổ đỏ không cần CMND
Làm sổ đỏ không cần CMND

Lộc Liên, Tiền Phong, Anh Tuấn (TH)